Voorwaarden en aansprakelijkheid

Voorwaarden en aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid

Als klant erken je dat het gebruik van een Kniestep gevaarlijk kan zijn en letsel tot gevolg kan hebben. Namens jezelf (en al je vertegenwoordigers, erfgenamen, executeurs, beheerders, agenten en rechtverkrijgenden) ga je ermee akkoord om Kniestep.nu en elk van haar werknemers in geval van letsel, schadeloos te stellen. 

Verdedigen

Naast het schadeloos stellen van Kniestep.nu, erken je Kniestep.nu te verdedigen en te behouden voor alle vormen van aansprakelijkheid, claims, eisen, acties en oorzaken van acties. Ook als deze acties tot verlies, schade of persoonlijk letsel (inclusief overlijden) geleden hebben of als deze acties in verband kunnen worden gebracht met het bezit of het gebruik van een product van Kniestep.nu. 

Nalatigheid

Je erkent in alle gevallen dat letsel — of anderszins — veroorzaakt wordt door eigen nalatigheid. Dit erken je ongeacht of het product werd gebruikt voor het beoogde doel. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Kniestep.nu de aankoopprijs die je voor het huren van het product hebt betaald, overschrijden.

Vergoeding bij schade

Als de Kniestep tijdens het gebruik wordt beschadigd, betaal je de winkelwaarde van € 400,00 voor het product. Als je niet helemaal tevreden bent met je huur, kun je dat per mail aangeven. Je kunt dan de Kniestep terugsturen en zal dan het volledige bedrag terug krijgen.